لوگو شرکت نیکوکیوسک

راهکارهای خیریه و نذورات

راهکار خیریه

راهکار خیریه

راهکار نذورات

راهکار نذورات

کیوسک پرداخت کمک خیریه کیوسک پرداخت کمک خیریه

راهکار خیریه

“کیوسک خیریه” یک راهکار سلف سرویس است که از طریق کیوسک تعاملی و اپ اختصاصی، فرآیند انتخاب، پرداخت و دریافت وجوهات و کمک های مردمی را توسط خود خیّر انجام می دهد.

خیریه ها

خیریه ها

اطلاعات بیشتر
کیوسک پرداخت نذورات اماکن مقدس کیوسک پرداخت نذورات اماکن مقدس

راهکار نذورات

“کیوسک نذورات” یک راهکار سلف سرویس است که از طریق کیوسک تعاملی و اپ اختصاصی، فرآیند انتخاب، پرداخت و دریافت وجوهات و نذورات مردمی را توسط خود شخص انجام می دهد.

آستان ها

آستان ها

مساجد

مساجد

اطلاعات بیشتر

ارتباط با کارشناسان

درخواست مشاوره,استعلام قیمت یا هماهنگی برای دمو

پیام شما با موفقیت ارسال شد.