لوگو شرکت نیکوکیوسک
ارتباطات نرم‌افزاری (API)

ارتباطات نرم افزاری

شرکت های نرم افزاری از ابتدا همکاران نیکو به شمار رفته و می روند. شرکت نیکو در برخی از راهکارهای خود (درمانی, داروخانه, حمل ونقل و فروشگاهی) برای کامل کردن چرخه ی خدمات سلف سرویس خود نیاز به داشتن ارتباط فنی با شرکت های نرم افزاری دارد.

 

دیاگرام ارتباطات نرم‌افزاری شرکت نیکو دیاگرام ارتباطات نرم‌افزاری شرکت نیکو

نرم افزار فروشگاهی

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در حوزه ی اغذیه فروشی ها اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

نرم افزار 
مرجان

نرم افزار
مرجان

نرم افزار
 حامی

نرم افزار
حامی

نرم افزار
 تراز

نرم افزار
تراز

نرم افزار
 اوراش(آرمون)

نرم افزار
اوراش(آرمون)

نرم افزار حمل ونقل

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در حوزه ی حمل ونقل اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

نرم افزار
 قشم

نرم افزار
قشم

نرم افزار 
خیبر

نرم افزار
خیبر

نرم افزار
 همسفر

نرم افزار
همسفر

نرم افزار 
فرانگر

نرم افزار
فرانگر

نرم افزار
 زاگرس

نرم افزار
زاگرس

نرم افزار
 نیرا

نرم افزار
نیرا

نرم افزار داروخانه

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در داروخانه ها اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

نرم افزار
 تبیان

نرم افزار
تبیان

نرم افزار
 سیناد

نرم افزار
سیناد

نرم افزار
 فارماسی

نرم افزار
فارماسی

نرم افزار
قانون

نرم افزار
قانون

نرم افزار
 ایمن افزار

نرم افزار
ایمن افزار

نرم افزار
 دکتر وکیل

نرم افزار
دکتر وکیل

نرم افزار
پاردیک

نرم افزار
پاردیک

نرم افزار درمان

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در حوزه ی درمانی اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

نرم افزار
 علوم
 پزشکی
 مشهد

نرم افزار
علوم
پزشکی
مشهد

نرم افزار
روزنه

نرم افزار
روزنه

نرم افزار
طب پرداز

نرم افزار
طب پرداز

نرم افزار
سیناسلامت

نرم افزار
سیناسلامت

نرم افزار 
تراشه هوشمند

نرم افزار
تراشه هوشمند

نرم افزار
پیوند

نرم افزار
پیوند

نرم افزار
رایاوران

نرم افزار
رایاوران

ارتباط با کارشناسان

درخواست مشاوره,استعلام قیمت یا هماهنگی برای دمو

پیام شما با موفقیت ارسال شد.