لوگو شرکت نیکوکیوسک
ارتباطات نرم‌افزاری (API)

ارتباطات نرم افزاری

شرکت های نرم افزاری از ابتدا همکاران نیکو به شمار رفته و می روند. شرکت نیکو در برخی از راهکارهای خود (درمانی, داروخانه, حمل ونقل و فروشگاهی) برای کامل کردن چرخه ی خدمات سلف سرویس خود نیاز به داشتن ارتباط فنی با شرکت های نرم افزاری دارد.

 

دیاگرام ارتباطات نرم‌افزاری شرکت نیکو دیاگرام ارتباطات نرم‌افزاری شرکت نیکو

نرم افزار فروشگاهی

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در حوزه ی اغذیه فروشی ها اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

مرجان

مرجان

حامی

حامی

تراز

تراز

اوراش(آرمون)

اوراش(آرمون)

نرم افزار حمل ونقل

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در حوزه ی حمل ونقل اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

قشم

قشم

خیبر

خیبر

همسفر

همسفر

فرانگر

فرانگر

زاگرس

زاگرس

نیرا

نیرا

نرم افزار داروخانه

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در داروخانه ها اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

تبیان

تبیان

سیناد

سیناد

فارماسی

فارماسی

قانون

قانون

ایمن افزار

ایمن افزار

دکتر وکیل

دکتر وکیل

پاردیک

پاردیک

نرم افزار درمان

شرکت  نیکو» جهت تکمیل فرآیند نرم افزاری کیوسک های خود در حوزه ی درمانی اقدام به برقراری ارتباط با شرکت های نرم افزاری می کند.از جمله این شرکت ها:

علوم پزشکی مشهد

علوم پزشکی مشهد

روزنه

روزنه

طب پرداز

طب پرداز

سینا سلامت

سینا سلامت

تراشه هوشمند

تراشه هوشمند

پیوند

پیوند

رایاوران

رایاوران

ارتباط با کارشناسان

درخواست مشاوره,استعلام قیمت یا هماهنگی برای دمو

پیام شما با موفقیت ارسال شد.